โทรสายด่วน 1330 พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

สายด่วน สปสช. พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

ประชาชน

บริการข้อมูล, คำแนะนำและค้นหา สิทธิประโยชน์ต่างๆ

หน่วยบริการ

บริการข้อมูลและอำนวยความสะดวก ให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ

บริการออนไลน์

โปรแกรมสำหรับหน่วยบริการ

ตรวจสอบสิทธิหลักประกันสุขภาพ

ระบบบริการตรวจสอบสิทธิด้วยตนเอง

ข้อมูลข่าวสาร ตาม พรบ.

บริการข้อมูล, คำแนะนำและค้นหา สิทธิประโยชน์ต่างๆ.

ดาวน์โหลด

เอกสารบรรยาย และรายงานการประชุม

ข่าวสารล่าสุด

สปสช.ระดมสรรพกำลังสอบคลินิกชุมชนอบอุ่นทั้งระบบ วางระบบเข้มป้องกันทุจริตเบิกเงินคัดกรองโรคในอนาคต

สปสช.ระดมสรรพกำลังสอบคลินิกชุมชนอบอุ่นทั้งระบบ วางระบบเข้มป้องกันทุจริตเบิกเงินคัดกรองโรคในอนาคต

สปสช.ระดมสรรพกำลังสอบคลินิกชุมชนอบอุ่นทั้งระบบ วางระบบเข้มป้องกันทุจริตเบิกเงินคัดกรองโรคในอนาคต

สปสช.ระดมสรรพกำลังสอบคลินิกชุมชนอบอุ่นทั้งระบบ วางระบบเข้มป้องกันทุจริตเบิกเงินคัดกรองโรคในอนาคต

สปสช.ระดมสรรพกำลังสอบคลินิกชุมชนอบอุ่นทั้งระบบ วางระบบเข้มป้องกันทุจริตเบิกเงินคัดกรองโรคในอนาคต

สปสช.ระดมสรรพกำลังสอบคลินิกชุมชนอบอุ่นทั้งระบบ วางระบบเข้มป้องกันทุจริตเบิกเงินคัดกรองโรคในอนาคต

อนุกรรมการสอบข้อเท็จจริงฯ มั่นใจหลักฐาน เอาผิด “คลินิกทุจริตบัตรทอง” ถึงที่สุด

อดีตทูตไทยประจำเดนมาร์กเผยประสบการณ์ใช้สิทธิเจ็บป่วยฉุกเฉิน UCEP

ข้อมูลกองทุน

กระดานสนทนา สปสช.

ห้อง
หัวข้อกระทู้
อ่าน
ตอบ
ล่าสุด
งานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์
626
0
งานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์
629
0
งานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์
490
1
28/08/2563 01:42 น.
Admin OH
งานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์
570
0

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สปสช.

วันที่ ประกาศ ประเภท
10/07/2563 ประกาศเลขที่ B56/2563 เรื่องประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบบริหารการเบิกจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ด้วยระบบดิจิทัล (Smart money transfer & User Interface) ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
23/06/2563 ประกาศประกวดราคา เลขที่ B55/2563 จ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการสำนักงานรองรับนโยบายสำนักงานดิจิทัล ระยะที่ 2 (Smart Office) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
23/06/2563 ประกาศเลขที่ B54/2563 ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สำหรับประมวลผล จำนวน 275 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
09/06/2563 ประกาศเลขที่ B53/2563 เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สำหรับประมวลผล จำนวน 162 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
28/05/2563 ประกาศเลขที่ P02/2563 จ้างออกแบบอาคารที่ทำการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
27/05/2563 ประกาศเลขที่ B52/2563 เรื่องประกวดราคาจ้างพัฒนางานลงทะเบียนเปลี่ยนหน่วยบริการเพื่อรองรับการใช้งานของประชาชน โดยผ่านช่องทางสปสช.Mobile Application ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง